Uszkodzenia logiczne

Uszkodzenia logiczne

Uszkodzenia logiczne to np. usunięte pliki z zewnętrznego dysku twardego firmy Seagate po ataku wirusa, wyczyszczenie kosza, oczyszczanie dysku, omyłkowe usunięcie danych, całkowite opróżnienie kosza, usunięcie przez shift delete, przypadkowe usunięcie przez pomyłkę.

Objawy jakie posiadają dyski twarde po uszkodzeniu logicznym:

Zewnętrzny zewnętrzny dysk twardy, który nie zgłasza błędu, wyświetlany jest jako:

 • surowy system plików,
 • niesformatowany,
 • nieznana partycja,
 • nie podzielony na partycje,
 • pokazujący napis, że musi on być sformatowany
 • system plików nie jest żadnym ze znanych formatów takich jak exfat, fat32, ntfs

Formatowanie dysku twardego a związana z tym utrata danych następuje po:

 • szybkim formacie
 • pełnym formacie
 • przypadkowo sformatowany
 • sformatowany opcja formatowania wysokiego poziomu
 • sformatowany opcją formatowania na niskim poziomie

Uszkodzenia logiczne to również przypadki związane z partycjami znajdującymi się na dysku twardym gdzie może dojść do:

 • uszkodzenia partycji
 • utracie partycji
 • skasowania partycji
 • usunięcia partycji na skutek niskopoziomowego formatowania

Wiele informacji na temat odzyskiwania danych z dysku znajdziemy na tej stronie: Odzyskiwania danych z dysku